Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

Đánh giá bài viết

Những biểu hiện của tính tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội:

–  Cùng các bạn chặt tre, chuẩn bị cổng trại, cắm trại;

–  Sau giờ học chăm sóc vườn cây thí nghiệm của trường;

–  Tiết kiệm tiền ăn quà sáng ủng hộ đồng bào lũ lụt;

–  Đóng góp áo quần ấm ủng hộ đồng bào miền núi

Loading...
DMCA.com Protection Status