Em hãy nêu những biểu hiện của việc tham gia tích cực hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

Em hãy nêu những biểu hiện của việc tham gia tích cực hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
5 (100%) 480 votes

–  Tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của trường.

–  Tham gia hoạt động Sao Nhi đồng ở trường tiểu học.

–  Hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt.

–  Tham gia vệ sinh đường phố