Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 5 / Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là:

Các nước đế quốc và các thế lực phản động câu kết với nhau và chống phá cách mạng. và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, một nửa số ruộng không thể cày cấy được. Nạn đói cuối năm 1 năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người. Hơn 90% đồng bào ta không biết chữ. Nước ta ở trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc".

Xem thêm:  Rừng sau khi trồng nếu không chăm sóc sẽ gây ra hậu quả gì? Tại sao?

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 12 310x165 - Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? Sau …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *