Home / Địa lý / Địa lý lớp 4 / Em hãy nêu thứ tự từ Bắc đến Nam các đồng bằng duyên hải miền Trung

Em hãy nêu thứ tự từ Bắc đến Nam các đồng bằng duyên hải miền Trung

Em hãy nêu thứ tự từ Bắc đến Nam các đồng bằng duyên hải miền Trung

+ Các đồng bằng duyên hải miền Trung:

–     ĐB Thanh Nghệ- Tĩnh

–     ĐB Bình- Trị – Thiên

–     ĐB Nam- Ngãi

–     ĐB Bình Phú- Khánh Hòa

–     ĐB Ninh Thuận- Bình Thuận.

Xem thêm:  Đồng bằng Nam bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa các sông nào bồi đắp nên?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *