Home / Địa lý / Địa lý lớp 4 / Em hãy nêu thứ tự từ Bắc đến Nam các đồng bằng duyên hải miền Trung

Em hãy nêu thứ tự từ Bắc đến Nam các đồng bằng duyên hải miền Trung

Em hãy nêu thứ tự từ Bắc đến Nam các đồng bằng duyên hải miền Trung

+ Các đồng bằng duyên hải miền Trung:

–     ĐB Thanh Nghệ- Tĩnh

–     ĐB Bình- Trị – Thiên

–     ĐB Nam- Ngãi

–     ĐB Bình Phú- Khánh Hòa

–     ĐB Ninh Thuận- Bình Thuận.

Xem thêm:  Hãy nêu điều kiện để thành phố Hải Phòng trở thành một cảng biển, một trung tâm du lịch lớn cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *