Em hãy nêu thứ tự từ Bắc đến Nam các đồng bằng duyên hải miền Trung

Em hãy nêu thứ tự từ Bắc đến Nam các đồng bằng duyên hải miền Trung
4.8 (96%) 380 votes

Em hãy nêu thứ tự từ Bắc đến Nam các đồng bằng duyên hải miền Trung

+ Các đồng bằng duyên hải miền Trung:

–         ĐB Thanh Nghệ- Tĩnh

–         ĐB Bình- Trị – Thiên

–         ĐB Nam- Ngãi

–         ĐB Bình Phú- Khánh Hòa

Loading...

–         ĐB Ninh Thuận- Bình Thuận.

Chia sẻ bài viết: