Em hãy sưu tầm một số câu tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn nói về tính năng động, sáng tạo.

Tục ngữ:

Loading...

Học một biết mười.

Ca dao:

“Non cao cũng có đường trèo

Đường dẫu hiểm nghèo củng có lối đi”

Loading...

Danh ngôn:

"Sáng tạo là chứng chỉ duy nhất của thiên tài”(Ngạn ngữ Pháp)

DMCA.com Protection Status