Em hiểu thế nào là : “Tiên học lễ, hậu học văn”?

Em hiểu thế nào là : “Tiên học lễ, hậu học văn”?
5 (99.88%) 483 votes

Chữ “lễ” ở đây theo nghĩa rộng là đạo đức, học đạo làm người trước rồi mới học kiến thức văn hóa, kiến thức khoa học sau.