Home / Địa lý / Địa lý lớp 6 / Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?

Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?

Tồng lượng nước trong mùa cạn là % lượng nước trong các tháng mùa cạn so với tổng lượng nước cả năm.

Tổng lượng nước trong mùa lũ là % lượng nước trong các tháng mùa lũ so với tổng lượng nước cả năm.

Xem thêm:  Cảm nhận khổ thơ 2 bài thơ Sang thu

Check Also

7212 1494911290056 1016 310x165 - Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất.

Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất.

Nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất là do sức hút của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *