Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ?

Xã hội chiếm hữu nô lệ:

Loading...

– Là một trong hai mô hình của xã hội có giai cấp đầu tiên.

– Trong xã hội có hai giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ.

Trong đó:

+ Chủ nô là giai cấp thống trị, có quyền lực kinh tế, sở hữu rất nhiều nô lệ.

Loading...

+ Nô lệ là giai cấp bị trị, là lực lượng lao động chính trong xã hội, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nô.

loading...
DMCA.com Protection Status