Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì?

Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì?

Loading...

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, là phương tiện dùng đẻ diễn đạt cho máy tính những việc muốn máy thực hiện.

Xem thêm:  Cảm nhận về nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình
DMCA.com Protection Status