Home / Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 11 / Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

Em như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

– Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số

– Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về .

– Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đồng thời đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.

– Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • trách nhiệm của công dân đối với chính sách gáo dục và đạo tạo khoa học à công nghệ

Check Also

hinh anh hot girl hoc suong 310x165 - Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *