Giải thích lí do vì sao cần tuân thủ các quy ước khi gõ văn bản, chẳng hạn vì sao các dấu phẩy, chấm, hai chấm, chấm phẩy… phải gõ sát vào kí tự cuối cùng của từ trước đó?

Giải thích lí do vì sao cần tuân thủ các quy ước khi gõ văn bản, chẳng hạn vì sao các dấu phẩy, chấm, hai chấm, chấm phẩy… phải gõ sát vào kí tự cuối cùng của từ trước đó?
4.8 (96%) 380 votes

Giải thích lí do vì sao cần tuân thủ các quy ước khi gõ văn bản, chẳng hạn vì sao các dấu phẩy, chấm, hai chấm, chấm phẩy… phải gõ sát vào kí tự cuối cùng của từ trước đó?

Ta cần tuân thủ các quy ước khi gõ văn bản bởi vì đề văn bản được nhất quán, có hình thức hợp lí, thẩm mĩ cao và tránh trường hợp câu văn và dấu ngắt câu ở hai dòng khác nhau.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Vì sao phai tuan thu cac quy uoc khi go van ban
  • giải thích Lý do vì sao cần tuân thủ các quy ước khi gõ văn bản chẳng hạn Vì sao các dấu phẩy chấm hai chấm chấm phẩy phải gõ xác vào ký tự cuối cùng của từ trước đó
  • giải thích Lý do vì sao cần tuân thủ các quy ước khi gõ văn bản chẳng hạn Vì sao các dấu phẩy chấm hai chấm chấm phẩy phẩy gọi sắt và ký tự cuối cùng của từ trước đó
  • ì sao phải gõ sát kí tự cuối cùng của
  • quy sao phai tuan thu quy tac soan thao van ban