Giải thích tại sao nói “sông núi nước nam là bản tuyên ngôn đầu tiên”

Giải thích tại sao nói “ là bản tuyên ngôn đầu tiên”

Hướng dẫn

Loading...

Sông núi nước Nam bản tuyên ngôn hùng tráng và mạnh mẽ chủ quyền đất nước, dân tộc, có thể nói bài thơ sông núi nước nam bản đầu tiên từ lúc dựng nước và bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam. Giải thích ý kiến trên? đây là câu 2 trong Nam quốc sơn hà ngữ văn 7.

Hướng dẫn các em giải câu này:

– Tuyên ngôn Độc lập chính là lời tuyên bố về chủ quyền của đất nước và khẳng định không một thế lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập tự do của một đất nước. Tuyên ngôn Độc lập mạnh mẽ thể hiện trong bài thơ Sông núi nước Nam các em có thể thấy qua nhiều khía cạnh khác nhau:

Hai câu đầu: Khẳng định đanh thép về chủ quyền về lãnh thổ của đất nước từ xa xưa đến nay.

Loading...

Hai câu sau: Nêu lên quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc trước mọi thế lực và kẻ thù ngoại bang.

Ngoài Nam quốc sơn hà, còn có 2 tác phẩm được xem là bản tuyên ngôn Độc lập của dân tộc đó là: Bình Ngô đại cáo của thế kỷ XV – đây chính là bản Tuyên ngôn Độc lập thứ hai và Tuyên ngôn Độc lập của 2 – 9 1945 là bản Tuyên ngôn Độc lập thứ ba của dân tộc.

Xem thêm:  Hãy nêu bổn phận của học sinh đối với gia đình và nhà trường.

Trong bề dày xây dựng và bảo vệ đất nước,đã có 3 bản tuyên ngôn độc lập hùng tráng khẳng định độc lập, chủ quyền và quyết tâm bảo vệ điều đó, trong đó trong đó là một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc.

Hocsinhgioi.com

DMCA.com Protection Status