Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 1 (trang 148 SGK Đại Số 10): Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không?

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 2 (trang 148 SGK Đại Số 10): Các đẳng thức sau đây có thể đồng thời xảy ra không?

Loading...

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 3 (trang 148 SGK Đại Số 10): Cho 0 < α < π/2. Xác định dấu của các giá trị lượng giác

Loading...

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 4 (trang 148 SGK Đại Số 10): Tính các giá trị lượng giác của góc α nếu

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 5 (trang 148 SGK Đại Số 10): Tính α, biết

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • chưng minh toán đại số 10 giá trị lượng giác
DMCA.com Protection Status