Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 1 (trang 94 SGK Đại Số 10): Xét dấu các biểu thức:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Lời giải

(Lưu ý: Kí hiệu v trong bài giải là viết tắt cho từ "hoặc")

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Loading...

Bài 2 (trang 94 SGK Đại Số 10): Giải các bất phương trình:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Loading...

Bài 3 (trang 94 SGK Đại Số 10): Giải các bất phương trình:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

DMCA.com Protection Status