Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Bài 1 (trang 88 SGK Hình học 10): Xác định độ dài các trục, tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh của các elip có phương trình sau:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Loading...

Bài 2 (trang 88 SGK Hình học 10): Lập phương trình chính tắc của elip, biết:

a, Độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 8 và 6.

b, Độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6.

Lời giải

Loading...

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Bài 3 (trang 88 SGK Hình học 10): Lập phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Bài 4 (trang 88 SGK Hình học 10): Để một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn là 80cm và trục nhỏ là 40cm từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước 80cm x 40cm, người ta vẽ hình elip trên tấm ván ép như hình dưới. Hỏi phải ghìm hai cái đinh cách mép tấm ván ép bao nhiêu và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Bài 5 (trang 88 SGK Hình học 10): Cho hai đường tròn C1(F1,R1) và C2(F2,R2). C1 nằm trong C2 và F1 ≠F2. Đường tròn C thay đổi luôn tiếp xúc ngoài với C1 và tiếp xúc trong với C2. Hãy chứng tỏ rằng tâm M của đường tròn C di động trên một elip.

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip