Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số
5 (100%) 480 votes

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Bài 1 (trang 18 SGK Đại số 10):

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Loading...

Bài 2 (trang 18 SGK Đại số 10):

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Lời giải:

Loading...

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Bài 3 (trang 18 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

DMCA.com Protection Status