Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 1 (trang 105 SGK Đại Số 10): Xét dấu các tam thức bậc hai:

Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 2 (trang 105 SGK Đại Số 10): Lập bảng xét dấu các biểu thức sau:

Loading...

Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 3 (trang 105 SGK Đại Số 10): Giải các bất phương trình sau

Loading...

Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 4 (trang 105 SGK Đại Số 10): Tìm các giá trị của tham số m để các phương trình sau vô nghiệm

Lời giải

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

a) Đặt f (x) = (m – 2)x2 + 2(2m – 3)x + 5m – 6

– Nếu m – 2 = 0 ⇔ m = 2

Khi đó phương trình f (x) = 0 trở thành 2x + 4 = 0

⇔ x = -2 là nghiệm của phương trình.

=> m = 2 không phải là giá trị cần tìm.

– Nếu m – 2 ≠ 0 ⇔ m ≠ 2. Ta có:

Δ' = (2m – 3)2 – (m – 2)(5m – 6) = -m2 + 4m – 3

Phương trình f(x) = 0 vô nghiệm khi và chỉ khi Δ' < 0

Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

b) Đặt f (x) = (3 – m)x2 – 2(m + 3)x + m + 2

– Nếu 3 – m = 0 ⇔ m = 3.

Khi đó phương trình f (x) = 0 trở thành -6x + 5 = 0

⇔ x = 5/6 là nghiệm của phương trình.

Vậy m = 3 không phải là giá trị cần tìm.

– Nếu 3 – m ≠ 0 ⇔ m ≠ 3. Ta có:

Δ' = (m + 3)2 – (3 – m)(m + 2) = 2m2 + 5m + 3

Phương trình f(x) = 0 vô nghiệm khi và chỉ khi Δ' < 0

Giải Toán lớp 10 Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

DMCA.com Protection Status