Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 1 (trang 106 SGK Đại Số 10): Sử dụng bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau

a) x là số dương.

b) y là số không âm.

c) Với mọi số thực α, |α|là số không âm.

d) Trung bình cộng của hai số dương a và b không nhỏ hơn trung bình nhân của chúng.

Loading...

Lời giải

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 2 (trang 106 SGK Đại Số 10): Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Loading...

Lời giải

a) Hai số a và b cùng dấu.

b) Hai số a và b cùng dấu.

c) Hai số a và b trái dấu nhau.

d) Hai số a và b trái dấu nhau.

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài 3 (trang 106 SGK Đại Số 10): Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

 

Lời giải

Chỉ có hai suy luận (A) và (C) là đúng.

Suy luận (B) và (D) sai (ví dụ: x = 0.5; y = 0.5)

Bài 4 (trang 106 SGK Đại Số 10): Khi cân một vật với độ chính xác đến 0,05kg, người ta cho biết kết quả là 26,4kg. Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào?

Lời giải

Khối lượng thực của vật nằm trong khoảng:

(26,4 – 0,05; 26,4 – 0,05) kg

hay (26,35; 26,35) kg

Bài 5 (trang 106 SGK Đại Số 10): Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy vẽ đồ thị hai hàm số y = f(x) = x + 1 và y = g(x) = 3 – x và chỉ ra các giá trị nào của x thỏa mãn:

a) f(x) = g(x);

b) f(x) > g(x);

c) f(x) < g(x).

Kiểm tra lại kết quả bằng cách giải phương trình, bất phương trình.

Lời giải

Vẽ đồ thị:

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10 Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10 Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 6 (trang 106 SGK Đại Số 10): Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Lời giải

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 7 (trang 107 SGK Đại Số 10): Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương.

Lời giải

– Điều kiện của một bất phương trình là các điều kiện của ẩn x sao cho các biểu thức của bất phương trình đó đều có nghĩa.

– Hai bất phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

Bài 8 (trang 107 SGK Đại Số 10): Nếu quy tắc biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình ax + by ≤ c.

Lời giải

– Vẽ đường thẳng (d): ax + by = c.

– Chọn điểm M(xo, yo) (thường chọn điểm (0; 0)) và tính giá trị axo + byo.

– So sánh axo + byo với c:

  + Nếu axo + byo < c thì miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ (d) chứa M.

  + Nếu axo + byo = c thì miền nghiệm là đường thẳng (d).

  + Nếu axo + byo > c thì miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ (d) không chứa M.

Bài 9 (trang 107 SGK Đại Số 10): Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.

Lời giải

Định lí (trang 101 sgk Đại Số 10):

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 10 (trang 107 SGK Đại Số 10): Cho a > 0, b > 0. Chứng minh rằng

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Lời giải

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 11 (trang 107 SGK Đại Số 10): a) Bằng cách sử dụng hằng đẳng thức a2 – b2 = (a – b)(a + b) hãy xét dấu

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Lời giải

(Lưu ý: phần bài làm hơi tắt một chút, các bạn có thể tự mình lập bảng xét dấu cho đầy đủ và rõ ràng hơn.)

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10 Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10 Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 12 (trang 107 SGK Đại Số 10): Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Sử dụng định lí về dấu tam thức bậc hai, chứng mình rằng:

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Lời giải

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 13 (trang 107 SGK Đại Số 10): Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Lời giải

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ các đường thẳng

Δ: 3x + y = 9

Δ1: x – y + 3 = 0

Δ2: x + 2y = 8

Δ3: y = 6

Miền nghiệm là miền gạch chéo kể cả các đường biên của nó.

Bài 14 (trang 107 SGK Đại Số 10): Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

 

Lời giải

Chọn câu B.

Với x = -2 thì 2x + 1 = -3 và 1 – x = 3 nên (2x + 1) (1 -x) = -9 còn x2 = (-2)2 = 4.

Vậy (2x + 1)(1 – x) < x2

Bài 15 (trang 108 SGK Đại Số 10): Bất phương trình (x + 1)√x ≤ 0 tương đương với bất phương trình

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Lời giải

Chọn câu (C)

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài 16 (trang 108 SGK Đại Số 10): Bất phương trình mx2 + (2m – 1)x + m + 1 < 0 có nghiệm khi

(A) m = 1 ;    (B) m = 3

(C) m = 0 ;    (D) m = 0,25

Lời giải

Chọn câu (C)

Khi m = 0 thì bất phương trình trở thành -x + 1 < 0 ⇔ x > 1.

Đó là tập nghiệm của bất phương trình mx2 + (2m -1)x + m + 1 < 0

Bài 17 (trang 108 SGK Đại Số 10): Hệ bất phương trình sau vô nghiệm

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

 

Lời giải

Chọn câu (C).

Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10

DMCA.com Protection Status