Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi – Bài tập)

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi – Bài tập)
5 (100%) 480 votes

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi – Bài tập)

Bài 1 (trang 155 SGK Đại số 10): Hãy nêu định nghĩa của sinα, cosα và giải thích vì sao ta có:

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Lời giải

Trên đường tròn lượng giác trong mặt phẳng Oxy, lấy điểm A (1;0)

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Loading...

Bài 2 (trang 155 SGK Đại số 10): Nêu định nghĩa của tanα, cotα và giải thích vì sao ta có:

tan(α + kπ) = tanα, k ∈Z;

cot(α + kπ) = cotα, k ∈Z;

Lời giải

Loading...

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Bài 3 (trang 155 SGK Đại số 10): Tính:

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Bài 4 (trang 155 SGK Đại số 10): Rút gọn biểu thức:

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Bài 5 (trang 156 SGK Đại số 10): Tính:

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Bài 6 (trang 156 SGK Đại số 10): Chứng minh rằng:

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Bài 7 (trang 156 SGK Đại số 10): Chứng minh các đồng nhất thức sau đây:

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Bài 8 (trang 156 SGK Đại số 10): Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc x

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

Giải toán lớp 10 Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)

DMCA.com Protection Status