Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Bài 1 (trang 55 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Bài 2 (trang 55 SGK Giải tích 12):

Loading...

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Loading...

Bài 3 (trang 56 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Bài 4 (trang 56 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Bài 5 (trang 56 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

DMCA.com Protection Status