Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phép chia số phức

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phép chia số phức
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Phép chia số phức

Bài 1 (trang 138 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép chia sau:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Phép chia số phức

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Phép chia số phức

Bài 2 (trang 138 SGK Giải tích 12): Tìm nghịch đảo của z là:

Loading...

a) z=1+2i

b) z=√2-3i

c) z=i

d) z=5+i √3

Loading...

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Phép chia số phức

Bài 3 (trang 138 SGK Giải tích 12): hực hiện các phép tính sau:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Phép chia số phức

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Phép chia số phức

Bài 4 (trang 138 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau:

a) (3-2i)z+(4+5i)=7+3i

b) (1+3i)z-(2+5i)=(2+i)z

c) z/(4-3i)+(2-3i)=5-2i

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Phép chia số phức

DMCA.com Protection Status