Giải Toán lớp 3 bài Diện tích hình chữ nhật

Giải Toán lớp 3 bài Diện tích hình chữ nhật
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Diện tích hình chữ nhật

Bài 1 (trang 152 SGK Toán 3): Viết vào ô trống (theo mẫu)

Giải Toán lớp 3 bài Diện tích hình chữ nhật

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Diện tích hình chữ nhật

Bài 2 (trang 152 SGK Toán 3): Một miếng bài hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 14cm. Tính diện tích miếng bìa đó

Loading...

Lời giải:

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

14 x 5 = 70 (cm2)

Đáp số: 70 cm2

Loading...

Bài 3 (trang 152 SGK Toán 3): Tính diện tích hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5cm ; chiều rộng 3cm

b) Chiều dài 2dm ; chiều rộng 9cm

Lời giải:

a) Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15 cm2

b) 2dm = 20cm

Diện tích hình chữ nhật là:

20 x 9 = 180 (cm2)

Đáp số: 180 cm2

DMCA.com Protection Status