Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích – Xăng-ti-mét vuông

Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích – Xăng-ti-mét vuông
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích – Xăng-ti-mét vuông

Bài 1 (trang 151 SGK Toán 3): Viết theo mẫu

Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông

Bài 2 (trang 151 SGK Toán 3): Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Loading...

Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông

Hình B gồm…ô vuông 1cm2

Diện tích hình B bằng…

Lời giải:

Loading...

Hình B gồm 6 ô vuông 1 cm2

Diện tích hình B bằng 6 cm2

Diện tích hình A bằng diện tích hình B

Bài 3 (trang 151 SGK Toán 3): Tính theo mẫu

Mẫu: 3cm2 + 5cm2 = 8cm2

18cm2 + 26cm2 =

40cm2 – 17cm2 =

3 cm2 x 2= 6cm2

6cm2 x 4cm2 =

32cm2: 4cm2 =

Lời giải:

18cm2 + 26cm2 = 44 cm2

40cm2 – 17cm2 = 23cm2

6cm2 x 4cm2 = 24cm2

32cm2: 4cm2 = 8cm2

Bài 4 (trang 151 SGK Toán 3): Tờ giấy màu xanh có diện tích 300cm2, tờ giấy màu đỏ có diện tích 280cm2. Hỏi tờ giấy màu xanh có diện tích lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ bao nhiêu xăng – ti – mét vuông?

Lời giải:

Diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ là:

300 – 280 – 20 cm2

Đáp số: 20 cm2

DMCA.com Protection Status