Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã

Bài 1 (trang 121 SGK Toán 3): Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây:

I, III, V, VII, IX, XI,XXI

II, IV, VI, VIII, X, XII, XX

Lời giải:

Đọc như sau: Một, ba, năm, bảy, chín, mười một, hai mươi mốt

Loading...

Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, hai mươi

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã

Bài 2 (trang 121 SGK Toán 3): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã

Loading...

Lời giải:

– Đồng hồ ở hình A chỉ 6 giờ

– Đồng hồ ở hình B chỉ 12 giờ

– Đồng hồ ở hình C chỉ 3 giờ

Bài 3 (trang 121 SGK Toán 3): Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX, XI

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải:

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

II, IV, V, VI, VII, IX, XI

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Bài 4 (trang 121 SGK Toán 3): Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã

Lời giải:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XII

DMCA.com Protection Status