Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Bài 1 (trang 136 SGK Toán 3): Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học:

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi?

Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi?

Loading...

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi?

c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất?

Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?

Lời giải:

Loading...

a) Lớp 3B có 13 học sinh giỏi. Lớp 3D có 15 học sinh giỏi.

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A 7 học sinh giỏi (25 – 18 = 7)

c) Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất (25 học sinh). Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất (13 học sinh)

Bài 2 (trang 137 SGK Toán 3): Đây là bảng thống kê số cây trồng được của các lớp khối 3:

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

 

a) Nhìn vào bảng trên trả lời các câu hỏi sau:

Lớp nào trồng được nhiều cây nhất?

Lớp nào trồng được ít cây nhất?

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây?

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu cây?

Lời giải:

a) Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất (45 cây). Lớp 3B trồng được ít cây nhất (25 cây)

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả 85 cây (40 + 45 = 85 )

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A 12 cây(40 – 28 = 12)

Lớp 3D nhiều hơn lớp 3B 3 cây (28 – 25 = 3)

Bài 3 (trang 137 SGK Toán 3): Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm:

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét?

Lời giải:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được 1040m vải trắng và 1140m vải hoa

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100m.

(1575 m – 1475 m = 100m)

c) Tháng 1 của hàng bán được 1875 m vải hóa

Tháng 2 cửa hàng bán được 1140 m vải hóa

Tháng 3 của hàng bán được 1575 m vải hoa

DMCA.com Protection Status