Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179
5 (100%) 480 votes

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179

Bài 1 (trang 179 SGK Toán 3):

a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509

b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn

Lời giải:

a) Số liền trước của số 92458 là số 92457

Loading...

Số liền sau của số 69509 là số 69510

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

69134; 69314; 78507; 83507

Bài 2 (trang 179 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

Loading...

a) 86127 + 4258 ; 65493 – 2486;

b) 4216 x 5; 4035: 8

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179

Bài 3 (trang 179 SGK Toán 3): Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày?

Lời giải:

Trong một năm những tháng có 31 ngày là:

Tháng 1, tháng 3. Tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Bài 4 (trang 179 SGK Toán 3): Tìm x

a) X x 2 = 9328

b) X: 2 = 436

Lời giải:

a) X x 2 = 9328

X = 9328: 2

X = 4664

b) X: 2 = 436

X = 436 x 2

X = 872

Bài 5 (trang 179 SGK Toán 3): Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9cm, ghép hai tấm bìa này lại thành một hình chữ nhật (xem hình vẽ). tính diện tích hình chữ nhật đó bằng cách khác nhau?

Lời giải:

Cách 1

Chiều dài của hình chữ nhật là:

9 x 2 = 18 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

18 x 9 = 162(cm2)

Đáp số: 162 cm2

Cách 2:

Diện tích của mỗi tấm bìa hình vuông là:

9 x 9 = 81 (cm2)

Diện tích của hình chữ nhật là:

81 x 2 = 162 (cm2)

Đáp số: 162 cm2

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179

DMCA.com Protection Status