Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 103

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 103
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 103

Bài 1 (trang 103 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 103

Lời giải:

Nhẩm và ghi kết quả như sau:

5000 + 1000 = 6000

Loading...

4000 + 5000 = 9000

6000 + 2000 = 8000

8000 + 2000 = 10 000

Bài 2 (trang 103 SGK Toán 3): Tính nhẩm (theo mẫu)

Loading...

Mẫu: 6000 + 500 = 6500

2000 + 400 =

300 + 4000 =

7000 + 800 =

9000 + 900 =

600 + 5000 =

Lời giải:

2000 + 400 = 2400

9000 + 900 = 9900

300 + 4000 = 4300

600 + 5000 = 5600

7000 + 800 = 7800

Bài 3 (trang 103 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 2541 + 4238

5348 + 936

b) 4827 + 2634

805 + 6475

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 103 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 103

Bài 4 (trang 103 SGK Toán 3): Một cửa hàng buổi sáng bán được 432l dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Số lít dầu cửa hàng bán được trong buổi chiều là:

432 x 2 = 864 (l)

Số lít dầu cửa hàng bán cả hai buổi được là:

432 + 864 = 1296(l)

Đáp số: 1296 lít dầu

DMCA.com Protection Status