Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 138

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 138
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 138

Bài 1 (trang 138 SGK Toán 3): Số thóc gia đình chị Út thu hoạch được trong 3 năm như sau:

Năm 2001: 4200kg; năm 2002: 3500kg; Năm 2003: 5400kg

Hãy điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 138

Lời giải:

Loading...

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 138

Bài 2 (trang 138 SGK Toán 3): Dưới đây là bảng thống kê số cây của bạn Na đã trồng được trong 4 năm:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 138

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi dưới đây (theo mẫu):

Loading...

a) Năm 2002 bạn Na trồng được nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu cây bạch đàn?

Mẫu

Số cây bạch đàn bạn Na trồng năm 2002 nhiều hơn năm 2000 là:

2165 – 1745 = 420 (cây)

b) Năm 2003 bạn Na trồng được tất cả bao nhiêu cây thông và cây bạch đàn?

Lời giải:

b) Số cây thông và cây bạch đàn bạn Na trồng được trong năm 2003 là:

2540 + 2515 = 5055 (cây)

Bài 3 (trang 139 SGK Toán 3): Nhìn vào dãy số liệu sau, hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10

a) Dãy số trên có tất cả là:

A.9 số

B.18 số

C. 10 số

D. 81 số

b) Số thư tư trong dãy là:

A.4

B.0

C. 60

D. 40

Lời giải:

a) Khoanh vào chữ A

b) Khoanh vào chữ C

Bài 4 (trang 139 SGK Toán 3): Trong các cuộc thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, các bạn khối lớp 3 đã đạt được các giải sau đây:

Văn nghệ: 3 giải nhất và 2 giải ba

Kể chuyện: 2 giải nhất, 1 giải nhì và 4 giải ba

Cờ vua: 1 giải nhất và 2 giải nhì

Hãy viết số thích hợp vào bảng thống kê các giải của khối lớp 3 đạt được (theo mẫu):

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 138

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 138