Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 148

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 148
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 148

Bài 1 (trang 148 SGK Toán 3): Số?

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 148

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 148

Bài 2 (trang 148 SGK Toán 3):

Loading...

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 148

Lời giải:

8357 > 8257

3000 + 2 < 3200

Loading...

36478 < 36488

6500 + 200 > 6621

89429 > 89420

8700 – 700 = 8000

8398 < 10010

9000 + 900 < 10 000

Bài 3 (trang 148 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a) 8000 – 3000 =

6000 + 3000 =

7000 + 500 =

9000 + 900 + 90 =

b) 3000 x 2 =

7600 – 300 =

200 + 8000: 2 =

300 + 4000 x 2 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 8000 – 3000 = 5000

6000 + 3000 = 9000

7000 + 500 = 7500

9000 + 900 + 90 = 9990

b) 3000 x 2 = 6000

7600 – 300 = 7300

200 + 8000: 2 = 4200

300 + 4000 x 2 = 8300

Bài 4 (trang 148 SGK Toán 3):

a) Tìm số lớn nhất có năm chữ số

b)Tìm số bé nhất có năm chữ số

Lời giải:

a) Số lớn nhất có năm chữ số là 99999

b) Số bé nhất có năm chữ số là 10000

Bài 5 (trang 148 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 3254 + 2473

8326 – 4916

b) 8460: 6

1326 x 3

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 148

DMCA.com Protection Status