Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Bài 1 (trang 94 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Bài 2 (trang 94 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Loading...

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Bài 3 (trang 94 SGK Toán 3): Số?

Loading...

a) 8650; 8651; 8652; …; 8654;…; …

b) 3120; 3121; …;…;…;…

c) 6494; 6495;…;…;…;…

Lời giải:

a) 8650; 8651; 8652; 8653; 8654;8655 ; 8656

b) 3120; 3121; 3122; 3123;3124;3125

c) 6494; 6495;6496;6497; 6498; 6499

Bài 4 (trang 94 SGK Toán 3): Vẽ tia số rồi điền tiếp số tròn nghìn thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Lời giải:

…3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000;…

DMCA.com Protection Status