Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bài 1 (trang 113 SGK Toán 3): Tính

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bài 2 (trang 113 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

Loading...

a) 1023 x 3

1810 x 5

b) 1212 x 4

2005 x 4

Loading...

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bài 3 (trang 113 SGK Toán 3): Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây bốn bức tường như thế bao nhiêu viên gạch?

Lời giải:

Số viên gạch xây bốn bức tường là:

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

1015 x 4 = 4060 (viên)

Đáp số: 4060 viên gạch

Bài 4 (trang 113 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

 

Lời giải:

Học sinh nhẩm rồi ghi kết quả:

a) 2000 x 2 = 4000

4000 x 2 =8000

3000 x 3 = 9000

b) 20 x 5 = 100

200 x 5 = 1000

2000 x 5 = 10000

Hướng dẫn thêm: Có thể nhẩm như sau:

20 x 5 =?

2 chục x 5 = 10 chục

Vậy: 20 x 5 = 100

DMCA.com Protection Status