Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Bài 1 (trang 157 SGK Toán 3): Tính

Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Bài 2 (trang 157 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

Loading...

a) 63780 – 18546

b) 91462 – 53406

c) 49283 – 5765

Lời giải:

Loading...

Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Bài 3 (trang 157 SGK Toán 3): Một quãng đường dài 25850m, trong đó có 9850m đường đã trải nhựa. Hỏi còn bao nhiêu kilomet đường chưa trải nhựa

Lời giải:

Độ dài đoạn đường chưa trải nhựa:

25850 – 9850 = 16000 (m)

16000m = 16km

Đáp số: 16 km

DMCA.com Protection Status