Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 130

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 130
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 130

Bài 1 (trang 130 SGK Toán 3): Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền?

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 130 Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 130 Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 130

Lời giải:

Học sinh cộng nhẩm và trả lời:

– Chú lợn a có 6200 đồng

Loading...

– Chú lợn b có 8400 đồng

– Chú lợn c có 4000 đồng

Bài 2 (trang 131 SGK Toán 3): Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền bên phải?

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 130

Loading...

 

Lời giải:

– Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 2000 đồng

– hải lấy hai tờ giấy bạc loại 5000 đồng để được 10 000 đồng

– Phải lấy năm tờ giấy bạc loại 2000 đồng để được 10 000 đồng

– Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng và một tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 5000 đồng. hoặc lấy một tờ giấy bạc loại 2000 đồng và ba tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 5000 đồng.

Bài 3 (trang 131 SGK Toán 3): Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 130

a) Trong các đồ vật trên, đồ vật nào có giá trị tiền ít nhất? đồ vật nào có giá tiền nhiều nhất?

b) Mua một quả bóng và một bút chì thì hết bao nhiêu tiền?

c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Vật có giá tiền ít nhất là quả bóng bay

Vật có giá tiền nhiều nhất là lọ hoa

b) Mua một quả bóng và một bút chì thì hết 2500 đồng

(1000 + 1500 = 2500)

c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là 4700 đồng

(8700 – 4000 = 4700)

DMCA.com Protection Status