Home / Toán học / Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Bài 1 (trang 118 SGK Toán 4): Rút gọn các phân số:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 118 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 118 1 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Nói thêm:

a) Có thể rút gọn theo nhiều cách nghĩ khác.

b) Ở trường hợp cuối có thể để tìm ra tử số và mẫu số cùng chia hết chó 17 bằng cách sau:

34 tận cùng là 4; vậy 34 chia hết cho 2.

34: 2 = 17, vậy 34 chia hết cho 17.

Lại có: 51: 17 = 3 …

Bài 2 (trang 118 SGK Toán 4): Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 2/9?

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 118 2 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

 

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 118 3 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Bài 3 (trang 118 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 118 4 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 118 5 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118giai toan lop 4 luyen tap chung trang 118 6 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Bài 4 (trang 118 SGK Toán 4): Nhóm nào dưới đây có 2/3 số ngôi sao đã tô màu?

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 118 7 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Nhóm b) có 2/3 số ngôi sao đã tô màu.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Giây, thế kỉ

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …