Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 136

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 136

Bài 1 (trang 136 SGK Toán 4): Tính rồi rút gọn:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 136

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 136

Bài 2 (trang 136 SGK Toán 4): Tìm x:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 136

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 136

Nói thêm: Đối với phân số, các quy tắc "tìm x" cũng tương tự như đối với số tự nhiên.

Bài 3 (trang 136 SGK Toán 4): Tính:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 136

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 136

Bài 4 (trang 136 SGK Toán 4): Một hình bình hành có diện tích 2/5 m2, chiều cao 2/5 m. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 136

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Biểu thức có chứa ba chữ
DMCA.com Protection Status