Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137

Bài 1 (trang 137 SGK Toán 4): Tính rồi rút gọn:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137

Bài 2 (trang 137 SGK Toán 4): Tính theo mẫu:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137

Bài 3 (trang 137 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137

Bài 4 (trang 137 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137

DMCA.com Protection Status