Giải Toán lớp 4 Phép chia phân số

Giải Toán lớp 4 Phép chia phân số

Bài 1 (trang 136 SGK Toán 4): Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Phép chia phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép chia phân số

Bài 2 (trang 136 SGK Toán 4): Tính:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Phép chia phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép chia phân số

Bài 3 (trang 136 SGK Toán 4): Tính:

Giải Toán lớp 4 Phép chia phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép chia phân số

Nói thêm: Cũng giống như số tự nhiên, ta có quy tắc:

Khi chia tích của hai phân số chô một trong hai phân số đó thì được phân số còn lại.

Bài 4 (trang 136 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có diện tích 2/3 m2, chiều rộng 3/4 m. Tính chiêu dài của hình đó.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép chia phân số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số
DMCA.com Protection Status