Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số khác mẫu số

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số khác mẫu số
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số khác mẫu số

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số khác mẫu số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số khác mẫu số

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 4): Rút gọn rồi so sánh hai phân số:

Loading...

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số khác mẫu số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số khác mẫu số

Bài 3 (trang 122 SGK Toán 4): Mai ăn 3/8 cái bánh, Hoa ăn 2/5 cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn?

Loading...

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số khác mẫu số

DMCA.com Protection Status