Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 168 SGK Toán 4): Tính:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 2 (trang 168 SGK Toán 4): Tìm x:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 3 (trang 168 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 4 (trang 169 SGK Toán 4): Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh 2/25 m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm rộng tờ giấy hình chữ nhật.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 96
DMCA.com Protection Status