Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Bài 1 (trang 169 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Bài 2 (trang 169 SGK Toán 4): Tính:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Bài 3 (trang 169 SGK Toán 4): Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo hết 4/5 tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết 2/3 m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Bài 4 (trang 169 SGK Toán 4): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Bảng đơn vị đo khối lương
DMCA.com Protection Status