Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Bài 1 (trang 170 SGK Toán 4): Phân số thứ nhất là 4/5, phân số thứ hai là 2/7. Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Loading...

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Bài 2 (trang 170 SGK Toán 4): Số?

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Loading...

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Bài 3 (trang 170 SGK Toán 4): Tính:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Bài 4 (trang 170 SGK Toán 4): Người ta cho một vòi nước chảy vào bể nước có chứa, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 2/5 bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi chảy vào được mấy phần bể?

b) Nếu dùng hết một lượng nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 84
DMCA.com Protection Status