Home / Toán học / Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Bài 1 (trang 163 SGK Toán 4): Đặt rồi tính:

a) 2057 ×13

428×125

3167 ×204

b) 7368: 24

13 498: 32

285 120: 216

Lời giải:

giai toan lop 4 on tap ve cac phep tinh voi so tu nhien tiep theo - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) giai toan lop 4 on tap ve cac phep tinh voi so tu nhien tiep theo 1 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Bài 2 (trang 163 SGK Toán 4): Tìm x:

a) 40 × x= 1400;

b) x: 13 =205

Lời giải:

a) x= 35

b) x = 2665

Bài 3 (trang 163 SGK Toán 4): Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

a×b=..×a

a: … = a

(a ×b) ×c=a×(b×…)

…: a = 1( a khác 0 )

a ×1=⋯×a=⋯

…: a = 1 ( a khác 0)

a×( b+c)=a×b+a×…

Lời giải:

a×b=b×a

a: 1 = a

(a ×b) ×c=a×(b×c)

a: a = 1( a khác 0 )

a ×1=1×a=a

a: a = 1 ( a khác 0)

a×( b+c)=a×b+a×c

Bài 4 (trang 163 SGK Toán 4): Điền dấu >, <, =

13500 … 135 ×100

257 … 8762 ×0

26 ×11 … 280

320: 16×2)=320:16:2

1600: 10 … 1006

15 ×8×37…37×15×8

Lời giải:

13500 = 135 ×100

257 > 8762 ×0

26 ×11 > 280

320: 16×2=320:16:2

1600: 10 < 1006

15 ×8×37=37×15×8

Bài 5 (trang 163 SGK Toán 4): Một ô tô cứ đi 112km thì tiêu hao hết 1l xăng, giá tiền xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180km.

Lời giải:

Tóm tắt: 12km: 7500 (đồng )

180 km: … đồng?

Ta có:

Số tiền mau xăng xe để ô tô đi được 1km là:

7500: 12 =625 (đồng)

Số tiền mua xăng để ô tô đi được 180km là ;

625 ×180=112 500 (đồng)

Đáp số: 112500 đồng.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 137

Nói thêm: Cũng có thể giải như sau:

Số lít xăng cần dùng để đi 180km là:

180: 12 = 15 (l)

Số tiên xăng phải mau để đi 180km là:

7500 ×15=112500 (đồng).

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về biểu đồ

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về biểu đồ Bài 1 (trang 164 SGK Toán …