Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Bài 1 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Loading...

1 giờ =.. phút

1 năm =.. tháng

1 phút = … giây

1 thế kỉ = … năm

Loading...

1 giờ = … giây

1 năm không nhuận = … ngày

1 năm nhuận = … ngày

Lời giải:

1 giờ = 60 phút

1 năm = 12 tháng

1 phút = 60 giây

1 thế kỉ = … năm

1 giờ = 3600 giây

1 năm không nhuận = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày.

Bài 2 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 giờ = … phút

3 giờ 15 phút =.. phút

420 giây = … phút

1/12 giờ = … phút

 

b) 4 phút = … giây

3 phút 25 giây = … giây

2 giờ = … giây

1/10 phút = … giây

c) 5 thế kỉ = … năm

1/20 thế kỉ = … năm

12 thế kỉ = … năm

2000 năm = … thế kỉ

Lời giải:

Chẳng hạn: 420 giây = … phút (?)

420: 60 = 7

Vậy 420 giây = 60 giây ×7=7 phút

1/12 giờ =.. phút (?)

1/12 giờ = 60 phút: 12 = 5 phút

Hoặc: 1/12 giờ = 60 phút ×1/12=5 phút.

3 giờ 15 phút =.. phút

3 giờ 15 phút = 3 giờ + 15 phút = 180 phút + 15 phút = 195 phút

2 giờ = … giờ

1 giờ = 60 giây ×60=3600 giây

2 giờ = 3600 giây ×2=7200 giây.

a) 5 giờ = 300 phút

3 giờ 15 phút = 195 phút

420 giây = 7 phút

1/12 giờ = 5 phút

b) 4 phút = 240 giây

3 phút 25 giây = 205 giây

2 giờ = 7200 giây

1/10 phút = 6 giây

c) 5 thế kỉ = 500 năm

1/20 thế kỉ = 5 năm

Xem thêm:  Em hãy phân tích đoạn thơ dưới đây: Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? Buồn trông ngọn nước mới sa Hoa trôi man mác biết là về đâu? Buồn trông nội cỏ dầu dầu, Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. (Nguyễn Du - Truyện Kiều)

12 thế kỉ = 1200 năm

2000 năm = 20 thế kỉ

Bài 3 (trang 172 SGK Toán 4): Điền dấu

5 giờ 20 phút … 300 phút

1/3 giờ … 20 phút

495 giây … 8 phút 15 giây

1/5 phút … 1/3 phút.

Lời giải:

5 giờ 20 phút > 300 phút

1/3 giờ = 20 phút

495 giây = 8 phút 15 giây

1/5 phút < 1/3 phút.

Bài 4 (trang 172 SGK Toán 4): Bẳng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn HÀ trong mỗi buổi sáng hằng ngày:

Từ giờ 10 phút đến 6 giờ 30 phút.

Về sinh cá nhân và

Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ

Ăn sáng

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Học và chơi ở trường

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu?

Lời giải:

a) Hà đã ăn sáng trong 30 phút.

b) Buổi tối Hà đã ở trường trong 4 giờ.

Bài 5 (trang 172 SGK Toán 4): Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất?

a) 6000 giây;

b) 20 phút

c) 1/4 giờ ;

d) 2/10 giờ.

Lời giải:

a) 6000 giây = 10 phút

c) 1/4 giờ = 60 phút: 4 = 15 phút

d) 2/10 giờ = 1/5 giờ = 60 phút: 5 = 12 phút.

Vậy khoảng thời gian 20 (ở b) là dài nhất.

DMCA.com Protection Status