Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172

Bài 1 (trang 172 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172

Bài (trang 172 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172

Bài 3 (trang 173 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172

Bài 4 (trang 173 SGK Toán 4): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứa 1m^2 ruộng đó thu hoạch được 1/2 kg thóc. Hỏi tren cả hai thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?

Lời giải:

Diện tích thửa ruộng là:

64×25=1600 (m2)

Số thóc đó thu được tren thửa ruộng đso là:

1/2×1600=800(kg) hay 8 tạ

Đáp số: 8 tạ thóc

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 110
DMCA.com Protection Status