Giải Toán lớp 4 Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Bài 1 (trang 174 SGK Toán 4): Quan sát hình trong sgk hãy chỉ ra:

Loading...

a) Đoạn thẳng song song vơis AB.

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC

Lời giải:

a) Đoạn thẳng song song với AB.

Loading...

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC

Bài 2 (trang 174 SGK Toán 4): Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài hình chữ nhật:

Lời giải:

Hướng dẫn:

Diện tích hình vuông ABCD là:

8×8=64(cm2)

Vậy diện tích hình chữ nhật MNPQ cũng là 64 cm2.

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là:

64: 4 = 16 (cm)

Ta khoanh vào c)

Bài 3 (trang 174 SGK Toán 4): Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiểu ộng 4cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

Lời giải:

Vẽ đoạn thẳng DC = 5 cm.

Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn DA = 4 cm.

Vẽ đường thẳng vuông góc DC tại C, trên đường thẳng đó lấy cạnh CB = 4 cm.

Nối A với B hình chữ nhật ABCD.

Chu vi hình chữ nhật là:

(5+4)×2)=18(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

5×4=20(cm2)

Đáp số: 18 cm và 20 cm2

Bài 4 (trang 174 SGK Toán 4): Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ SGK.

Lời giải:

Tính diện tích hình H.

Gợi ý: Cạnh BC = EG nên BC cũng dài 4 cm.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 133

Diện tích hình chữ nhật BEGC là:

4×3=12(cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD là:

4×3=12(Cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24 cm2

DMCA.com Protection Status