Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Bài 1 (trang 166 SGK Toán 4): Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Loading...

2/5 là phân số chỉ phân số đã tô màu của hình nào?

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Lời giải:

Khoanh vào C (hình 3)

Loading...

Bài 2 (trang 167 SGK Toán 4): Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Bài 3 (trang 167 SGK Toán 4): Rút gọn phân số:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Bài 4 (trang 167 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Bài 5 (trang 167 SGK Toán 4): Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần.

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 40 sgk
DMCA.com Protection Status