Giải Toán lớp 4 Tìm phân số của một số

Giải Toán lớp 4 Tìm phân số của một số

Bài 1 (trang 135 SGK Toán 4): Một có 35 , trong đó 3/5 số được xếp loại khá. Tính số xếp loại khá của lớp học đó.

Loading...

Lời giải:

Số học sinh xếp loại khá của lớp đó là: 35×(3/5)=21 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh khá.

Nói thêm: Cũng có thể ghi phép tính giải như sau: 35: 5 ×3=21( học sinh).

Loading...

Bài 2 (trang 135 SGK Toán 4): Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường.

Lời giải:

Chiều rộng sân trường là:

120×(5/6)=100(m)

Đáp số: 100m.

Bài 3 (trang 135 SGK Toán 4): Lớp 4A có học sinh nam và số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Lời giải:

Số học sinh nữ của lớp 4A là:

16×(9/8)=18(học sinh)

Đáp số: 18 học sinh nữ.

Xem thêm:  Tóm tắt văn bản Hoàng lê nhất thống chí hồi 14 ngắn nhất
DMCA.com Protection Status