Home / Toán học / Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 82 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 11 so vo ti khai niem ve can bac hai - Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 11 so vo ti khai niem ve can bac hai 1 - Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 83 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 11 so vo ti khai niem ve can bac hai 2 - Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 11 so vo ti khai niem ve can bac hai 3 - Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 84 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 11 so vo ti khai niem ve can bac hai 4 - Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 11 so vo ti khai niem ve can bac hai 5 - Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 85 (trang 42 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền số thích hợp vào ô trống.

giai toan lop 7 bai 11 so vo ti khai niem ve can bac hai 6 - Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 11 so vo ti khai niem ve can bac hai 7 - Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 86 (trang 42 SGK Toán 7 Tập 1):

Sử dụng máy tính bỏ túi

giai toan lop 7 bai 11 so vo ti khai niem ve can bac hai 8 - Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 11 so vo ti khai niem ve can bac hai 9 - Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Chú ý: Trong các kết quả trên, hai kết quả đầu là căn bậc hai đúng, hai kết quả cuối là căn bậc hai gần đúng chính xác đến 6 chữ số thập phân (được làm tròn đến chữ số thập phân thứ sáu)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …