Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 87 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 88 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1):

Loading...

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Nếu a là số thực thì a là số… hoặc số…

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng.

Lời giải:

Loading...

a) Nếu a là số thực thì a lá số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết đươc dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bài 89 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Trong các câu sau đây câu nào đúng, câu nào sai?

a) Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực.

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

c) Nếu a là số tự nhiên thì a không pải là số vô tỉ.

Lời giải:

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng.

Bài 90 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Thực hiện các phép tính:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 91 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 92 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 93 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

a) (3,2.x+(-1,2).x+2,7=-4,9;)
((3,2-1,2)x=-4,9-2,7)
(2.x=-7,6)
(x=-3,8)

b) ((-5,6).x+2,9.x-3,86=-9,8)
((-5,6+2,9).x=-9.8+3,86)
(-2,7.x=-5,94)
(x=2,2)

Bài 94 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Bài 95 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 12: Số thực

DMCA.com Protection Status