Home / Toán học / Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính

giai toan lop 7 bai 2 cong tru so huu ti - Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 2 cong tru so huu ti 1 - Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 2 cong tru so huu ti 2 - Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 2 cong tru so huu ti 3 - Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 2 cong tru so huu ti 4 - Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 2 cong tru so huu ti 5 - Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 9 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết

giai toan lop 7 bai 2 cong tru so huu ti 6 - Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 2 cong tru so huu ti 7 - Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 10 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 2 cong tru so huu ti 8 - Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 2 cong tru so huu ti 9 - Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …